Gå til hoved indhold

Vi tilbyder masterclass omkring implementering af neuropædagogik, for institutioner og skoler, der tidligere har haft et efteruddannelsesforløb i neuropsykologi og neuropædagogik.

I neuropædagogikken tænkes krop, følelser, tanker, erfaringer og det sociale ind i en helhedsforståelse af det enkelte menneske. Denne viden er væsentlig, bl.a. i forhold til det samarbejde, der dagligt er mellem skole og hjem; men også ift. at skabe trivsel, læring og generel udvikling for eleverne i skole/fritidsregi. Fundamentet for en stor del af barnets hjernefunktioner grundlægges i barndommen, og dette fundament former hjernens kredsløb. Med afsæt i den neuropædagogiske forståelsesramme og teori om bl.a. arousalregulering, empati og mentalisering vil vi blive klogere på, hvordan tegnlæsning og tegnanalyse kan implementeres i det enkelte teams arbejde med planlægning, udførelse og dokumentation af pædagogiske tiltag i det daglige

Analysen af tegn bliver særlig interessant i pædagogiske sammenhænge, når vi oplever børn som på den ene eller anden måde har svært ved at indgå i samspillet og de rammer vi som skole/fritidstilbud tilbyder barnet.

I forløbet kommer vi blandt andet igennem følgende:

  • En neuropædagogisk didaktik
  • Implementering i det emotionelt intelligente team
  • Tegnlæsning og de neuroaffektive kompasser
  • Leg, læring og arbejdshukommelse

Underviser

Linda Kunz Sørensen, Cand.pæd.psyk. og lektor ved Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN

Undervisning i hele landet

Forløbet er er som udgangspunkt 22 timer fordelt over 7 undervisningsgange. Kurset kan afvikles på en af UCN's adresser eller andre steder i landet. Det kan planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Få vejledning og mere at vide

Kirsten Elise Pedersen

Områdekoordinator

E-mail:
kep@ucn.dk
Telefon:
72691696