Arbejder du som sygeplejerske i hjemmeplejen og ønsker at specialisere dig inden for dit felt, så er specialuddannelsen i borgernær sygepleje noget for dig

Uddannelsen styrker dine kliniske og organisatoriske kompetencer og giver dig en række redskaber til kvalitetsarbejde samt samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper.

Dit udbytte

Specialuddannelsen ruster dig til at:

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb for eksempel til borgere med kroniske sygdomme, multiple somatiske eller psykiatriske sygdomme, demens m.v.
 • omsætte disse kompetencer til praksisnært klinisk arbejde i samarbejde med kolleger
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb og sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering heraf – der understøtter det løbende kvalitetsarbejde.
 • fungere som en faglig ressourceperson – både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Uddannelsen tilrettelægges med vekslen mellem teoretisk og klinisk uddannelse:

 • 6 ugers teori fordelt over et år, samt i mindre omfang teoretiske elementer integreret i de kliniske perioder
 • 28 uger i egen klinik
 • 6 uger i ekstern klinik fordelt over et år med kortere forløb på f.eks. hospitaler og i almen praksis

Adgangskrav

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller
 • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med et sundhedsfagligt diplommodul på 10 ECTS
 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område

Diplomuddannelsen i borgernær sundhed

Udover specialuddannelsen i borgernær sygepleje er det som sygeplejerske i hjemmeplejen også muligt at vælge en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Her er retningen Borgernær sundhed ligeledes målrettet sygeplejersker i hjemmeplejen.

Her finder du yderligere information om den sundhedsfaglige diplomuddannelse

MODULER
Moduler1 moduler
21.08.2019
 
Aalborg SØ
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD