Big data og statistik (aften)

Big data er relevant for alle virksomheder

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

At indsamle data om f.eks. de besøgende på din virksomheds hjemmeside er afgørende for at kunne træffe de beslutninger, der kan føre til en øget konverteringsrate og online vækst. Uden at indsamle og analysere data, bliver ændringer aldrig til optimering. Det bliver bare til ændringer!

Indenfor stort set alle domæner opsamles der i dag store mængder data. Ofte er det data automatisk indsamlet fra mange og forskellige kilder. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan dine data efterfølgende behandles og analyseres og dermed hvilken viden, der kan hentes ud af data, specielt hvis datamængden er stor. Udbyttet af dataindsamlingen ligger i evnen til at kunne trække informationsessensen ud og præsentere denne på en let forståelig og aktionsorienteret måde.

Indhold

I faget statistik skal du blandt andet arbejde med:

 • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Stokastisk variabel og sandsynlighedsfordelinger
 • Konfidensintervaller og hypotesetest
 • Ensidig variansanalyse
 • Regressionsanalyse
 • Stikprøveudvælgelse

Du vil

 • Lære at træffe de rette beslutninger på baggrund af en grundig statistisk analyse
 • Blive i stand til selvstændigt og ud fra statistisk teori og metode at indsamle, analysere og vurdere en given erhvervs- eller samfundsøkonomisk problemstilling
 • Du bliver klogere på variansanalyse og antalstabeller samt klædt på til at opstille og afprøve hypoteser og udføre forskellige test.
 • Desuden lærer du om stikprøveudvælgelse, herunder hvilken udvælgelse der vil fungere bedst, og du får også forudsætningerne for at beregne punktestimater og konfidensintervaller og allokere en stikprøve.

Målgruppe

Big data og statistik er for dig, der arbejder eller skal til at arbejde inden for økonomi og regnskab og ønsker kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk statistik med en professionel tilgang.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ’Big data og statistik’ med at med en fire timers skriftlig eksamen. Du får karakter efter 7-trins-skalaen. ’Big data og statistik’ giver 10 ECTS-point.

Arbejdsform

I fagmodulet ’Big data og statistik’ arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Der må forventes udgifter til litteratur.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
12 undervisningsdage fra kl. 17.00-21.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
08.09.2020

Slut
29.01.2021

Tilmeldingsfrist
25.08.2020

Tidspunkt
Tirsdage - Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv