Uddannelsesudvalg for ergoterapeut

Uddannelsesudvalgets formål er at rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af ergoterapeutuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder ved udvikling af nye lærings- og undervisningsformer samt implementering af evidens og professionsviden relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for ergoterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Rikke Petersen, ledende ergoterapeut Aalborg Universitetshospital, psykiatrien (formand)
Birthe Roesdahl, afdelingsleder Behandlingscentret Østerskoven
Lisbeth Busk, ergoterapeut og klinisk underviser, Træningsenheden Hjørring Kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Niels Magnus Christensen, vicerektor Nørresundby Gymnasium og HF
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for professionens område. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Kirsten Schultz Petersen, Lektor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
1 medlem indstillet af Ergoterapeutforeningen.
Tina Nør Langager, Formand Ergoterapeutforeningen
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Jette Andersen, lektor ved ergoterapeutuddannelsen
Inge Lange, lektor og international koordinator ved ergoterapeutuddannelsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Sidsel Underbjerg Bank Pedersen
Pernille Rita Ringsborg

Kommissorium

Læs kommissorium for ergoterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2018

13. februar 2018 

13.02.18 Dagsorden (PDF)
13.02.18 Referat (PDF)

22. juni 2018 

22.06.18 Dagsorden (PDF)
22.06.18 Referat (PDF)

2017

16. marts 2017

16.03.17 Dagsorden (PDF)
16.03.17 Referat (PDF)

26. september

26.09.17 Dagsorden (PDF)
26.09.17 Referat (PDF)

2016

9. marts 2016

09.03.16 Dagsorden (PDF)
09.03.16 Referat (PDF)

28. november 2016

28.11.2016 Dagsorden (PDF)
28.11.2016 Referat (PDF)

2015

8. oktober 2015

08.10.15 Dagsorden (PDF)
08.10.15 Referat (PDF)

26. marts 2015

26.03.15 Dagsorden (PDF)
26.03.15 Referat (PDF)

2014

6. maj 2014

06.05.14 Dagsorden (PDF)
06.05.14 Referat (PDF)

2013

7. maj 2013

07.05.13 Dagsorden (PDF)
07.05.13 Referat (PDF)

4. november 2013

04.11.13 Dagsorden (PDF)
04.11.13 Referat (PDF)

2012

19. marts 2012

19.03.12 Dagsorden (PDF)

14. juni 2012

14.06.12 Dagsorden (PDF)

3. december 2012

03.12.12 Dagsorden (PDF)
03.12.12 Referat (PDF)