Uddannelsesudvalg for ergoterapeut

Uddannelsesudvalgets formål er at rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af ergoterapeutuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder ved udvikling af nye lærings- og undervisningsformer samt implementering af evidens og professionsviden relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for ergoterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer, og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Rikke Petersen, ledende ergoterapeut Aalborg Universitetshospital, psykiatrien (formand)
Birthe Roesdahl, afdelingsleder Behandlingscentret Østerskoven
Tine Smalbro, Ergoterapeut / Visitator Hjælpemidler, Myndighed Sundhed Hjørring Kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Niels Magnus Christensen, Nørresundby Gymnasium og HF
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for professionens område. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Eva Wæhrens, Ergoterapeut, M Sc OT, PhD, Parker Instituttet og SDU
1 medlem indstillet af Ergoterapeutforeningen.
Tina Nør Langager, Etf, Formand
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Jette Andersen, lektor ved ergoterapeutuddannelsen
Inge Lange, lektor ved ergoterapeutuddannelsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Mathias Bøgelund, Hold E14v
Pernille Rita Ringsborg, Hold E17V

Kommissorium

Læs kommissorium for ergoterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger