Gå til hoved indhold

Der skal konkret offentliggøres oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse, herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger, samt antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse. Der skal endvidere gives en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, som whistleblowerenheden har fulgt op på.

Oplysninger for perioden 17. december 2021 til 16. december 2022 fremgår af følgende tabel:

Antal modtagne indberetninger

Antal indberetninger der er realitetsbehandlet

Antal afviste indberetninger

Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

Overordnede temaer for indberetninger

1

1

0

0

Inhabilitet

Regler om stillingsopslag i staten

Den årlige afrapportering vil i henhold til whistleblowerlovens § 27 blive offentliggjort på ucn.dk og UCN Intern.