E-læring - det fleksible studie

E-læringsforløbet henvender sig til dig, der kan se en fordel i fleksibiliteten ved ikke at skulle møde op på skolen hver dag fra tidlig morgen til sen eftermiddag.

Energimanagement tilbydes også som et såkaldt e-læringsforløb med studiestart i februar.

Vi arbejder ud fra principperne om ”Blended Learning”, som er et udtryk for at kombinere tilstedeværelsesundervisning med undervisning, der foregår online.

Hvem er du?

E-læringsforløbet henvender sig til dig, der kan se en fordel i fleksibiliteten ved ikke at skulle møde op på skolen hver dag fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Til gengæld forventes det, at du logger på hver dag, og at du er indforstået med, at det er et fuldtidsstudie som ugentlig kræver minimum 30-37 timers studieaktivitet.

Vi tror på, at e-læring har mange forskelligartede fordele, og at det største læringsudbytte opnås, når e-læring kombineres med grundigt planlagte tilstedeværelsesdage.

Mødepligt

Som e-læringsstuderende er du ikke underlagt regler om mødepligt for at være studieaktiv. Der er dog krav om mødepligt på de skemalagte fremmødedage. Derudover er mødepligten erstattet af online webinarer, aflevering af skriftlige opgaver samt online vejledningsmøder og gruppemøder efter en nøje tilrettelagt studieplan og aktivitetskalender. 

Som e-læringsstuderende vil en stor del af din uddannelse altså foregå uden for campus. Du studerer hjemmefra, og du får opgaver fra underviserne via UCN´s fælles Learning management system, som kaldes ”Canvas”.

Studieformen e-læring stiller høje krav

E-læringsformen er en studieform, som stiller høje krav til din selvstændighed og disciplin. Den giver dig mulighed for at tage en uddannelse, selvom du i perioder arbejder i udlandet, gerne vil uddanne dig ved siden af et job, er enlig forælder eller på anden måde har brug for en hverdag med stor fleksibilitet.

Du skal dog være opmærksom på, at uddannelsen som e-læring er et fuldtidsstudium og derfor kræver en stor del af din tid, men dog med størstedelen af tiden skemalagt af dig selv. Er du i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medarbejder Ann Lilith Kongsbak Rasmussen på tlf. 72 69 14 89 / alkr@ucn.dk

Fremmøde-dage 2017

Derudover vil der også være andre teknologier i spil til for eksempel at understøtte gruppearbejde og andre online aktiviteter. Der er på hvert af de 3 halvårlige semestre 3x3 fremmøde-dage, hvor du forventes at møde ind hele dage fra morgen til sen eftermiddag.

Fremmøde-dagene er som følger (med forbehold for ændringer):

  • Onsdag, torsdag og fredag 1.-2.-3. marts
  • Onsdag, torsdag og fredag 5.-6.-7. april
  • Onsdag, torsdag og fredag 31.-1.-2. juni

Læs mere om adgangskrav og optagelse

Uddannelsens kontaktperson

Ann Lilith Kongsbak Rasmussen
Kontaktperson e-læring

Tlf. 72 69 14 89
alkr@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind