Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den merkantile diplomuddannelse

Modulet Salg, salgsledelse og kundeforståelse sætter fokus på forståelse for værdikædeanalyse, værdibaseret salg, forhandlingsteknik samt internationalt salg. Derudover vil du gennem modulet introduceres til Customer Journey Mapping.

Hvad får du ud af modulet?

Det er formålet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:

  • Strategisk, taktisk og operationelt salg
  • Professionens og fagområdets praksis
  • Teori og metode i relation til nationalt og internationalt salg og salgsledelse
  • Salgsprocessens forskellige discipliner, herunder værdikædeanalyse, forhandlingsteknik og kpi-målstyring

Modulet vil kvalificere dig indenfor

Håndtering af komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge, herunder ledelse af processen, udarbejdelse af salgsstrategi samt den efterfølgende implementering. Derudover vil du arbejde med egen praksis og lære, at reflektere over egen rolle i relation til salg. Desuden lærer du at vurderer praksisnære og teoretiske problemstillinger samt vælge og begrunde relevante salgsstrategier i relation til organisationens situation. I forhold til planlægning og gennemførelse af salg, vil du blive i stand til at anvende metode og redskaber der styrker dette.

Modulet kan tages som et valgmodul ind i diplom i ledelse.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På valgmodulet 'Salg, salgsledelse og kundeforståelse' arbejdes der deltager-, praksis og procesbaseret. Derfor veksles der mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SV
Fysisk fremmøde
Dag

Aalborg SV
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Mette Frænde Andersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
mta@ucn.dk
Telefon:
72691721

Pia Lindkvist Knærkegaard Pedersen

Faglig vejleder

Telefon:
72691667

Få seneste nyt fra UCN act2learn Erhverv

Nyhedsbrev til det nordjyske erhvervsliv. Få ny viden, inspiration og gode råd og bliv opdateret på relevante kurser og videreuddannelser, webinarer og arrangementer.

Udkommer 4-6 gange om året.