International profil

Er du tændt af rejser, sprog og kultur? Og trives du i et internationalt miljø? 

Så skal du vælge den internationale profil på læreruddannelsen i AalborgMylius Erichsens Vej 137. Her har du mulighed for at tage en dansk læreruddannelse med et internationalt udsyn og perspektiv.

Her får du sproglige og kulturelle kompetencer til at navigere i en global uddannelseskontekst samtidig med, at du får særlig viden og færdigheder i at udvikle og fremme den internationale dimension i skolen. Derudover vil du erhverve dig viden om international netværksdannelse og internationalt projektsamarbejde, IT i undervisningen, kulturmødet i klasseværelset samt indsigt i kulturforståelse og interkulturalitet.

Praktik

Som en integreret del af at være studerende på den internationale profil skal du på 3. studieår i praktik og/eller studieophold i udlandet.

Læreruddannelsen samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner både i og uden for Europa, hvor du har mulighed for at læse et semester som en del af din læreruddannelse.

Praktikopholdet foregår ved godkendte skoler i udlandet.

Hvad kræver uddannelsen af mig?

Da undervisningssproget kan være på engelsk de 2 første studieår, skal dine engelskkundskaber være i top helt fra begyndelsen af uddannelsen.

Du skal ud over engelsk vælge yderligere 2 undervisningsfag på uddannelsen. Her er matematik og dansk ikke en mulighed.

Du skal regne med rejseudgifter til enten praktik eller udlandsophold. Derudover skal du bruge ca. 1000 kr. til bøger pr. semester.

Job

Som nyuddannet lærer med en international profil vil du være særligt kvalificeret til at arbejde på skoler med en international profil i Danmark eller skoler i udlandet, og du vil være rustet til at arbejde med det flerkulturelle aspekt i undervisningen og kulturmødet i klasseværelset.

Folkeskolen efterspørger i højere grad lærere med interkulturelle kompetencer og med viden om undervisning og læring, der kan understøtte den internationale dimension i samfund og skole.

Uddannelsens opbygning

Du finder en mere overordnet beskrivelse af læreruddannelsens opbygning på Uddannelsens indhold

Vidste du, at du kan vælge mellem syv forskellige veje på læreruddannelsen?
Er en læreruddannelse med en international profil ikke lige sagen, så kan du se dine øvrige seks valgmuligheder her

Har du spørgsmål?

Trine Dahl Nielsen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 07 46
tdn@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Anne Lassen Zakaria
International koordinator - Aalborg

Tlf.: 72 69 14 13
alas@ucn.dk