Gå til hoved indhold

Er du tændt af rejser, sprog og kultur? Og trives du i et internationalt miljø? Så skal du vælge den internationale profil på læreruddannelsen i Aalborg. Her har du mulighed for at tage en dansk læreruddannelse med et internationalt udsyn og perspektiv.

Her får du sproglige og kulturelle kompetencer til at navigere i en global uddannelseskontekst samtidig med, at du får særlig viden og færdigheder i at udvikle og fremme den internationale dimension i skolen. Derudover vil du erhverve dig viden om international netværksdannelse og internationalt projektsamarbejde, IT i undervisningen, kulturmødet i klasseværelset samt indsigt i kulturforståelse og interkulturalitet.

Praktik

Som en integreret del af at være studerende på den internationale profil skal du på 3. studieår i praktik og/eller studieophold i udlandet.

Læreruddannelsen samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner både i og uden for Europa, hvor du har mulighed for at læse et semester som en del af din læreruddannelse.

Praktikopholdet foregår ved godkendte skoler i udlandet.

Hvad kræver uddannelsen af mig?

Job

Som nyuddannet lærer med en international profil vil du være særligt kvalificeret til at arbejde på skoler med en international profil i Danmark eller skoler i udlandet, og du vil være rustet til at arbejde med det flerkulturelle aspekt i undervisningen og kulturmødet i klasseværelset.

Folkeskolen efterspørger i højere grad lærere med interkulturelle kompetencer og med viden om undervisning og læring, der kan understøtte den internationale dimension i samfund og skole.

Uddannelsens opbygning

Du finder en mere overordnet beskrivelse af læreruddannelsens opbygning på fag og opbygning.

HER KAN DU LÆSE UDDANNELSEN

Aalborg

Du kommer til at studere på Campus Mylius Erichsens Vej i Aalborg. Her møder du ind til en hjertevarm stemning med morgensang, kaffe og kreative PlayLabs.