Gå til hoved indhold

Gratis efteruddannelse: Kompetenceløft i Billedkunst

Med støtte fra A.P. Møller Fonden tilbyder UCN en gratis efteruddannelse til lærere, der allerede underviser i billedkunst - men som mangler de formelle kompetencer.

Uddannelse

Kompetencegivende undervisning i faget Billedkunst tilrettelagt som et komprimeret blendet forløb, der sigter mod en kompetencemålsprøve i faget.

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring og sideløbende undervisning, men som ikke er uddannet i billedkunst.

Sted

Undervisningen i forbindelse med internater foregår på UCN Mylius Erichsens Vej 135, 9210 Aalborg SØ. Øvrig undervisning er onlineundervisning.

Forløb

På uddannelsen er der tre internater af 3 dages varighed. To i efteråret 2024 og et i foråret 2025. De tre internater udgør halvdelen af undervisningen. Den anden halvdel af undervisningen foregår online og er placeret på torsdage fra kl. 8.30-14.30 fordelt over efteråret 2024 og foråret 2025. Der er i alt 120 timers undervisning.

Internater

Overnatning foregår i Aalborg. Nærmere information om overnatningssted oplyses snarest muligt, når holdet er oprettet. NB: I forbindelse med tilmeldingen skal det angives, om der ønskes overnatning på internaterne.

Forplejning

Der er forplejning på internatdagene.

Indhold

Undervisningen er bygget op omkring kravene i bekendtgørelsen for billedkunst, og forløbet tager udgangspunkt i fagets mål og indholdsområder og de 4 kompetenceområder, som er beskrevet i studieordningen:

  • Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder
  • Afkodning og analyse af analoge og digitale billeder
  • Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer
  • Visuel didaktik

Form

Deltagernes egen praksis og produktion danner sammen med fagteori grundlaget for udvikling af fagdidaktisk refleksion, undervisnings- og evalueringskompetencer i skolens billedkunstfag gennem hele skoleforløbet. Igennem studiet arbejdes der med fagets betydning for elevers læreprocesser, erkendelse og kompetenceudvikling, ikke bare inden for faget, men også i andre faglige sammenhænge.

Undervisningen foregår i en kombination af praktisk billedarbejde, analysestudier og refleksion, dels af egne billeder dels i et åbent møde med den samlede visuelle kultur.

På internaterne er der mulighed for mere aktiv fordybelse i at arbejde undersøgende, eksperimenterende og udforskende med varierede visuelle udtryksformer, materialer og metoder og som et led i at udvikle kreative og innovative kompetencer. Forløbet lægger op til, at deltagerne mellem undervisningsgangene i praksis afprøver og vurderer forskellige undervisningsformer, læremidler og andre tilgange til faget med henblik på, at vi sammen bygger en vidensbank med velegnede måder at gribe undervisningen an på, som i tilpasset form kan bruges fremover.

Ved afslutningen af forløbet er deltagerne rustet til at gå til eksamen i undervisningsfaget i billedkunst.

Praktiske oplysninger

Litteratur til anskaffelse, udover scanninger af artikler o.lign.:

  1. Christensen, K.E., & Marxen, H. (2012). Lærerens grundbog til indskolingen. Odense: Forlaget Meloni
  2. Christensen, K.E., & Marxen, H. (2016). Lærerens grundbog til mellemtrinnet. Odense: Forlaget Meloni
  3. Christensen, K.E., & Marxen, H. (2020). Billedkunst, valgfag og prøve. Odense: Forlaget Meloni

Underviser

Susanne Skou Kristensen, Lektor
72 69 06 33
ssk@ucn.dk

Har du spørgsmål?

Helle Rahbek Thomsen

Leder af UCN Studiekontor, Campus Mylius Erichsens Vej

E-mail:
hrt@ucn.dk
Telefon:
72690474

Jette Agerbo Maksten

Lektor

Telefon:
72691712