Gå til hoved indhold

Min praktik fandt sted i Nordsøen Oceanariums Skoletjeneste i Hirtshals. Jeg havde hjulpet skoletjenesten på Nordsøen, med et større arrangement ved Naturmødet, som også finder sted i Hirtshals.

Jeg havde på baggrund af dette allerede skabt mig et mindre netværk og herigennem fået muligheden for en praktikplads lang tid inden praktikken startede. Med det vil jeg understrege, at det at ”netværke” er en vigtig del af uddannelsen. Hvis du skaber dig et godt netværk, har du en større chance for at finde arbejde inden for det felt, du ønsker.

Jeg brugte de første par måneder af praktikken på at formidle om hvaler til de mange besøgende på Nordsøen Oceanarium, da Skoletjenesten i denne periode var lukket på grund af skolernes sommerferie. Her var jeg så heldig at skulle filme en vågehval blive tagget med en GPS-sender; en film som vi skulle bruge til vores udstilling om hvaler.

Da skolernes sommerferie var slut, startede de mange forløb i Skoletjenesten. Vi har mange forskellige forløb, hvor vi blandt andet kigger på plankton, fiskenes anatomi, fødekæder og et større åleprojekt i forbindelse med en udstilling samt meget mere.

Under mit praktikforløb har jeg tilegnet mig mange nye færdigheder, bl.a. hvordan man tilrettelægger undervisningsforløb til forskellige målgrupper - et virkelig brugbart værktøj at få med i rygsækken. Ydermere er jeg blevet en bedre formidler, og er ikke bleg for at formidle foran en større forsamling, hvilket er mindst lige så vigtig en del af uddannelsen som Natur- og Kulturformidler, som det er, at skabe sig et godt netværk.