Gå til hoved indhold

Min NAKU-praktik tager jeg hos naturvejleder Karsten Rybjerg, der er leder af Mariagerfjord Naturskole - et kommunalt naturfagligt tilbud til folkeskolerne, hvor de kan få hjælp til at lave natur-aktiviteter med eleverne. Det kan både være rent naturfaglig læring, eller naturaktiviteter i forbindelse med lejrskoler og andre arrangementer.

Jeg har hele tiden vidst, at jeg ønskede at arbejde med en kombination af natur og børn efter endt uddannelse, og tog derfor kontakt til Karsten forholdsvis tidligt på 4. semester. Jeg bor nær Hobro, så derfor var det nærliggende at vælge en praktikplads her i lokalområdet – primært fordi jeg dermed kan skabe mig et endnu bedre netværk indenfor det område – og i det område – hvor jeg gerne vil finde arbejde.

Dagligdagen er meget varieret, men 3-4 dage om ugen har jeg aftaler i børnehaver, hvor jeg er ude og lave forskellige tematiserede naturaktiviteter med enten hele børnehaven eller grupper af børn. Vi har på forhånd snakket om, hvad vi kan lave i forhold til de temaer de arbejder med – eller jeg byder ind med noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve af. Jeg har f.eks. lavet et forløb over fire gange med to forskellige institutioner med temaet ”Naturens Superhelte”.

På dagen er jeg mødt op i institutionen med undervisningsmateriale og det grej, der er brug for. Jeg har derudover givet mig selv nogle retningslinjer/elementer der altid skal indgå: bevægelse/leg, viden om emnet i børnehøjde så det ikke bare er fis og ballade, ekstra naturfaglig viden til de voksne og sidste men ikke mindst noget de, som gruppe/stue, kan arbejde videre med bagefter. Da vi lavede tema om pattedyr fik institutionen f.eks. en lille palle og instruktioner til, hvordan de kunne lave et pindsvinebo. Et virkelig fint forløb, som både børn, pædagoger og jeg selv fik en masse ud af.

Der er også kommet ønsker fra institutioner, der har været sværere at indfri – f.eks. da en børnehave gerne ville lave 3 gange 40 minutter med myretema kombineret med samarbejdsøvelser. De havde en børnegruppe på 32 af de yngste børnehavebørn, som ikke rigtig fungerede sammen. Det gav mig lidt perspektiv på, hvad man bør – og ikke bør - sige ja til!

Den praktik jeg har valgt ligger nok et sted mellem NAKU og pædagog, men da mit mål er naturvejleder-vejen, synes jeg at det giver rigtig god mening som NAKU´er. Jeg ser NAKU som en kommunikations- og formidleruddannelse i et bredt spektrum – og det dækker også formidling til børn. At det så lige nu betyder formidling til børn i institutioner, mener jeg er underordnet – det jeg laver nu, kunne lige så godt foregå på et naturcenter eller i et selvstændigt regi.

Jeg trives i den grad i min praktik, og min næste opgave må derfor være at finde en måde at få Mariagerfjord Kommune til at oprette en børnehave-naturvejleder/formidler stilling idet Karsten Rybjerg udelukkende er tilknyttet skolerne. Lad os håbe det lykkes på den ene eller anden måde!