Økonomi- og ressourcestyring

Uddannelsen giver dig det talmæssige overblik og evnen til at foretage grundige analyser, der gør dig i stand til at træffe beslutninger på baggrund af en virksomheds eller organisations økonomi

Du får kompetencer inden for intern og ekstern økonomistyring, ligesom du opnår viden, færdigheder og kompetencer, der giver dig forståelse for virksomheders fundamentale økonomiske sammenhænge. Du lærer at forstå forskellene mellem indtjening, balance og likviditet, samt dyb viden om generelle elementer der indgår i økonomistyring.

Opbygning

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler (Erhvervsøkonomi og Økonomistyring i praksis), tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

Anbefaling

Vi anbefaler at du som valgfrie moduler vælger: Regneark til økonomistyring og Årsrapport og regnskabsanalyse. Modulerne bygger videre på den grundlæggende viden, du opnår gennem de to obligatoriske moduler.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  På afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær...
  09.09.2019
  Økonomi og ressourcestyring
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Økonomien er grundlaget for en sund forretning. Med modulet ”Erhvervsøkonomi” opkvalificerer du dig til at forstå virksomhedens...
  09.09.2019
  Økonomi og ressourcestyring
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Med modulet Statistik får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde...
  10.09.2019
  Økonomi og ressourcestyring
  Valgfrit
  UCN act2learn
  For helt konkret at kunne tage del i en virksomheds økonomistyring, bør du kunne omsætte teori til praksis. På modulet "Økonomistyring...
  10.09.2019
  Økonomi og ressourcestyring
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger kan løses ved brug af regneark - et centralt værktøj som du kan lære at mestre...
  10.09.2019
  Økonomi og ressourcestyring
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Hvordan gennemføres en regnskabsanalyse, og hvilke hovedelementer er der i en årsrapport? På dette modul lærer du at læse...
  10.09.2019
  Økonomi og ressourcestyring
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Lone Nøhr
  Studiesekretær

  72 69 16 58
  lon@UCNact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION