Uddannelsesudvalg for innovation og entrepreneurship

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen innovation og entrepreneurship og personer med kendskab til arbejdsmarkedet

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for innovation og entrepreneurship består af 12 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand pt. er stillingen vakant):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Martin Pedersen, LOGSTOR
Tonny Skovsted Thorup, Business Aalborg
Kasper Ulrich, Shaping New Tomorrow
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Vibe Schmidt, Uddannelseschef, Hjørring Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Jimmi Normann, Aalborg Universitet 
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Jørn Dahl, Uddannelseschef, Aalborg Handelsskole
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
Louise Esko
Steffe Helledie
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Ditte Kirstine Sandfeld Bødker
Cecilie Albæk 

Tilforordnede

  • Uddannelsesleder for top up uddannelserne, Claus Jensen

Kommissorium

Læs kommissorium for uddannelsesudvalg for innovation og entrepreneurship (PDF)

Dagsordner og referater

2020

26. februar 2020 

26.02.20 Dagsorden (PDF)

2019

14. november 2019 

14.11.19 Dagsorden (PDF)
14.11.19 Referat (PDF)