Uddannelsesudvalg for sygeplejerske

Uddannelsesudvalgets formål er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af sygeplejerskeuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder ved udvikling af nye lærings- og undervisningsformer samt implementering af evidens og professionsviden relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand. Charlotte Brun Thorup er formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Bodil Bech Winther, viceklinikchef, Psykiatrien i Region Nordjylland
Jytte Heidmann, HR ansvarlig viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital.
Vakant
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Elsebeth Gabel Austin, rektor, Hjørring Gymnasium og HF
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
Charlotte Brun Thorup (formand), postdoc i klinisk sygepleje, Aalborg Universitetshospital
1 medlem indstillet af Dansk Sygeplejeråd
Helle Kanstrup, 1. kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
Tina Nielsen, lektor, sygeplejerskeuddannelsen Hjørring
Brigitte Sørensen, lektor, sygeplejerskeuddannelsen Hjørring
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Marie Petrine Fuglsang, studerende, sygeplejerskeuddannelsen Hjørring
Jenny Jensen, studerende, sygeplejerskeuddannelsen Thisted

Tilforordnede

  • Michell Olesen, områdeleder Sundhed og velfærd, UCN, Act2learn
  • Helle Nygård Kristensen, uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted
  • Sanne Holm, uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring
  • Iben Bøgh Bahnsen, uddannelseschef, Sygeplejerskeuddannelsen

Kommissorium

Læs kommissorium for sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2016

8. marts 2016

08.03.16 Dagsorden (PDF)
08.03.16 Referat (PDF)

6. juni 2016

06.06.16 Dagsorden (PDF)
06.06.16 Referat (PDF)

14. september 2016

14.09.16 Dagsorden (PDF)
14.09.16 Referat (PDF)

2015

8. april 2015

08.04.15 Dagsorden (PDF)
08.04.15 Referat (PDF)

22. september 2015

22.09.15 Dagsorden (PDF)
22.09.15 Referat (PDF)

12. november 2015

12.11.15 Dagsorden  (PDF)(aflyst)

2014

11. marts 2014

11.03.14 Dagsorden  (PDF)(aflyst)

10. juni 2014

10.06.14 Dagsorden (PDF)
10.06.14 Referat (PDF)

27. oktober 2014

27.10.14 Dagsorden (PDF)
27.10.14 Referat (PDF)

2013

15. marts 2013

15.03.13 Dagsorden (PDF)
15.03.13 Referat (PDF)

10. juni 2013

10.06.13 Dagsorden (PDF)
10.06.13 Referat (PDF)

17. september 2013

17.09.13 Dagsorden (PDF)
17.09.13 Referat (PDF)

19. november 2013

19.11.13 Dagsorden (PDF)
19.11.13 Referat (PDF)

2012

10. december 2012

10.12.12 Dagsorden (PDF)
10.12.12 Referat (PDF)