Uddannelsesudvalg for sygeplejerske

Uddannelsesudvalgets formål er at rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af sygeplejerskeuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder ved udvikling af nye lærings- og undervisningsformer samt implementering af evidens og professionsviden relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 11 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand. Mette Grønkjær er formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Bodil Bech Winther, viceklinikchef Psykiarien, Psykiatrien i Region Nordjylland
Jytte Heidmann, HR ansvarlig viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital.
Helen Kæstel, sygeplejechef, Aalborg Kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Elsebeth Gabel Austin, rektor, Hjørring Gymnasium og HF
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Mette Grønkjær (formand), postdoc i klinisk sygepleje, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital
1 medlem indstillet af Dansk Sygeplejeråd
Helle Kanstrup, 1. kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
Tina Nielsen, lektor, Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring
Brigitte Sørensen, lektor, Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted
3 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Marianne Pedersen, studerende (lokalformand for SLS Hjørring), Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring
Michelle Lesler, studerende (SLS), Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg/Thisted
Lone Gylling Ditlevsen, studerende (bestyrelsesmedlem for SLS Aalborg), Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted

Kommissorium

Læs kommissorium for sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2015

8. april 2015

08.04.15 Referat
08.04.15 Dagsorden

22. september 2015

22.09.15 Referat
22.09.15 Dagsorden

12. november 2015

12.11.15 Dagsorden (aflyst)

2014

11. marts 2014

11.03.14 Dagsorden (aflyst)

10. juni 2014

10.06.14 Referat
10.06.14 Dagsorden

27. oktober 2014

27.10.14 Referat
27.10.14 Dagsorden

2012

10. december 2012

10.12.12 Referat
10.12.12 Dagsorden 

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger