Job og karriere

Læs om job og karrieremuligheder som bygningskonstruktør.

Uddannelsen til bygningskonstruktør giver dig et godt afsæt til at arbejde på flere forskellige niveauer i virksomheder og organisationer i byggesektoren eller i tilknytning til denne - afhængig af dine egne ambitioner og kompetencer.

Gennem dit uddannelsesforløb har du sandsynligvis fået en god idé om, hvad du gerne vil arbejde med, hvor du gerne vil arbejde, og hvad arbejdsmarkedet kræver af dig. Når din afsluttende eksamen nærmer sig, har du måske allerede et job, der venter på dig, eller i hvert fald har du nogle virksomhedskontakter, som du kan dyrke og måske finde et job gennem.

Under studiet har du altid mulighed for at tage en snak med studievejlederen, hvis du er i tvivl om, hvordan du griber dine erhvervsrettede aktiviteter an. Og som dimittend tilbyder UCN forskellige former for hjælp til jobsøgning, ansøgnings- og CV-skrivning etc. Det vil du få mere information om hen imod slutningen af dit studie.

Hvad kan du arbejde som?

Efter endt uddannelse kan du f.eks. blive ansat om:

  • Projektleder/-koordinator i entreprenørfirma
  • Projekterende i arkitekt-/entreprenørfirma
  • Projektleder i produktionsvirksomhed
  • Byggesagkyndig
  • Arbejdsmiljøkoordinator

Beskæftigelsesundersøgelse

Se bl.a. hvor vores dimittender er beskæftiget, og hvor i hvor høj grad de anvender deres uddannelse ved at åbne dimittendundersøgelsen.

konstruktørforeningens hjemmeside kan du finde beskæftigelsesstatistik for branchen. Bygningskonstruktører har dog generelt lav arbejdsløshed.

For at få et indblik i hvad der sker med de nyuddannede bygningskonstruktører, kan du her se statistik for hvordan det er gået dimittender i sommeren 2013, et år efter endt uddannelse.

Færdiguddannede bygningskonstruktører og branchen fortæller

Du kan også blive inspireret af en række interviews med færdiguddannede bygningskonstruktører for at finde eksempler på, hvad uddannelsen kan bruges til på den anden side af eksamensbordet. 

Praktik førte til job

Der er flere måder at finde et job på. Praktikforløbet under uddannelsen er en af vejene. Ove Møller fra firmaet Frandsen & Søndergaard, Rådgivende Ingeniørfirma K/S, fortæller her hvordan deres første praktikant banede vejen for en række ansættelser af bygningskonstruktører.

"Foranlediget af en uopfordret ansøgning ansatte vi Lasse Myrrhøj i praktik i forbindelse med sin uddannelse til bygningskonstruktør.

Vi havde ikke tidligere haft praktikanter ansat, men på grund af Lasses særdeles kvalificerede og velskrevne ansøgning, fattede vi interesse for muligheden, hvilket har vist sig at være en stor gevinst for firmaet.

Lasse viste sig at være en faglig dygtig og særdeles engageret medarbejder, hvilket medførte, at vi, forud for praktikperiodens udløb, tilbød Lasse en fastansættelse i firmaet efter afsluttet eksamen. Vi har til fulde fået vores forventninger opfyldt. Lasse er en meget kompetent medarbejder på mange fronter og ikke mindst i forhold til energi, vvs-installationer og ventilation har han vist sine mange forcer.

Efterfølgende har vi ansat yderligere 3 bygningskonstruktører, som alle udmærker sig med at være fagligt velfunderede, meget engagerede og ikke mindst være fuldt opdaterede med hensyn til den seneste nye teknologi. Her tænkes i særdeleshed i forbindelse med projektering i 3D".

Med det digitale byggeri som rød tråd

Undervejs i sin uddannelse fattede Kenneth Højbjerg hurtigt interesse for det digitale byggeri, og det er siden blevet hans levevej. Kenneth blev færdig som bygningskonstruktør i sommeren 2012 og blev umiddelbart herefter tilbudt job hos Bjerg Arkitektur.

Hos Bjerg Arkitektur sidder Kenneth til dagligt som IKT / BIM ansvarlig. Hans rolle er at have fingeren på pulsen, hvad angår det digitale aspekt af firmaets projekter. Oftest drejer det sig om rådgivning til bygherrer og samarbejdspartnere eller vejledning til sine kollegaer om, hvordan den digitale strategi skal eksekveres på projekterne.

Kenneth har også en anden titel – han er afdelingsleder i firmaets udviklingsafdeling, Bjerg Innovation. Her arbejder han og kollegerne bl.a. med udvikling af nye arbejdsmetoder og test af nye programmer, ligesom de hjælper andre virksomheder i Danmark inden for BIM og Passivhus viden.

Kenneth blev uddannet tømrer i 2008, men en arbejdsskade tvang ham til at læse videre, så snart han havde bestået sin svendeprøve, og på den måde kom han i gang på bygningskonstruktøruddannelsen. – I dag taler min kone og jeg ofte om, at det er et godt eksempel på held i uheld.

Da Kenneth startede på uddannelsen, havde han ikke rigtig gjort sig nogen tanker om, hvor det skulle føre hen, og jeg endte faktisk med at gå 1. semester om, for at det ikke skal være løgn, fortæller Kenneth.

Det må kunne gøres smartere…

Men på 2. begyndte de faglige interesser at melde sig, da Kenneth fik øjnene op for, hvor komplekst et byggeprojekt er.

Han uddyber: - Jeg kan huske at 2. semester var utroligt stressende. Man skulle nå virkelig meget på kort tid, og følte slet ikke, at man havde tid nok. Det var denne følelse af, at tingene måtte kunne gøres smartere og hurtigere, der gjorde, at jeg fattede interesse for det digitale byggeri, da det netop kunne optimere mange af arbejdsopgaverne. Gennem sine specialer på 4., 5. og 7. semester specialiserede Kenneth sig derfor i det digitale byggeri.

På 4. semester udarbejdede Kenneth desuden en plan for, hvad han ville opnå hvert semester frem til sin afsluttende eksamen. Det var et stykke A4 papir, hvor han opsatte en række milepæle samt et endeligt mål.

- Mange af disse milepæle handlede mere om hvor mange nye kontakter, jeg kunne få ude i erhvervslivet, hvor jeg eventuelt kunne give et positivt indtryk. En af skolens medarbejdere hjalp mig utroligt meget med at få startet mit eget netværk op og gav værktøjer til selv at udvide netværket videre. Netværk var vigtigt for Kenneth, fordi han vidste, at der ville være mange om kampen om de gode jobs, så han måtte tænke alternativt, hvis han ville have en chance for at få sit drømmejob efter studiet.

Og man kan have en formodning om, at netværksstrategien virkede, for kort tid efter sin afsluttende eksamen blev Kenneth ringet op af en projektleder fra Bjerg Arkitektur, der fortalte, at de stod og søgte en ny mand til deres digitale område. Tre dage senere var han ansat som IKT / BIM ansvarlig.

Det bedste er at kunne hjælpe

At se mine medarbejdere og kollegaer trives og føle, at den hjælp jeg kan give på projekterne er brugbart, er klart det bedste ved mit job og det, der gør, at jeg typisk ikke har noget imod at have arbejdsuger på små 50 timer. Kenneth går med en drøm om at blive selvstændig en dag og er glad for den rolle, han har fået hos Bjerg Arkitektur, fordi det i høj grad er hans ideer og visioner, der skal drive udviklingsafdelingen frem.

Som en af udfordringerne ved hans job nævner Kenneth bl.a., når man har med udvikling at gøre, så er det svært nogle gange at måtte indse, at man måske har arbejdet i en forkert retning i to uger. – Så må man tage ti skridt tilbage og starte forfra. Sådan er udvikling desværre en gang i mellem, siger Kenneth med et smil.

En anden udfordring er, at når Kenneth sidder med rådgiverkasketten på, så er hans alder (27 år) og forholdsvis lille erhvervserfaring nogen gange imod ham, når han sidder til møder og skal vejlede samarbejdspartnere med måske 20 års erfaring. – Der er jeg glad for, at vi fik en masse værktøjer med i rygsækken fra uddannelsen, så jeg kan tackle de situationer, der nogle gange opstår.

Bruger sin uddannelse hver time

Som noget af det vigtigste, han lærte på uddannelsen, og det han ikke kan undvære i dagligdagen, fremhæver Kenneth evnen til at være bindeled mellem flere parter på et projekt. Der sker ofte, at de forskellige faggrupper er meget fokuserede på deres egne behov, fremfor hvad der gavner projektet som helhed og bygherren. På det område har jeg nogle gode værktøjer med fra min uddannelse.

- I bund og grund bruger jeg alt det, vi lærte. Nogle ting, så som det ledelsesmæssige omkring økonomi, proces- og tidsstyring, bliver brugt nærmest hver time grundet min stilling. Mens områder som statik, tekniske installationer osv. mere bruges til at ”ringe en klokke” hvis man finder en mulig problematik.

Kenneth havde stor glæde af sit netværk, da han studerede og er kun blevet endnu mere glad for det, efter han er kommet ud i erhvervslivet. - Man kan ikke vide alt… det er simpelthen umuligt. Så det er en kæmpe fordel at kunne mødes med sit netværk og få vendt nogle problematikker.

Dimittend fik job i Melbourne

Bygningskonstruktør Nikolaj Pedersen fortæller

Nikolaj Pedersen fik efter færdiggørelsen af uddannelsen bygningskonstruktør på UCN job Down Under i Melbourne.

Jobtitlen er Production Estimator

Jobbet er som Estimator i et stort typehusfirma - Porter Davis East.

Der er rigtig meget gang i specielt den branche hernede.

Det var det første job jeg søgte, efter at mine visumpapirer blev godkendt.

Jeg var til to jobsamtaler i firmaet og har efterfølgende fået at vide, at de var meget imponeret af, hvordan bygningskonstruktøruddannelsen er sammensat på med alt det, vi lærer løbende.

Jeg har nu arbejdet her i halvanden måned, og det er gået over al forventning.

Færdighederne fra bygningskonstruktøruddannelsen er virkelig givende for mig, og jeg er godt rustet til jobbet.

Et hus om ugen

Jobbet går ud på, at os Estimatere hver især skal “regne” et hus om ugen.

Vi får udleveret tegninger, specifikationer og kontrakten, og så sidder man ellers og beregner alle mængder og materialer, og fører dem ind i det program, vi arbejder i.

Når det er gjort, sender vi alle “purchase-” og “workorders” ud til leverandører og håndværkere. Så det er et virkeligt spændende job, og lige noget i den stil, jeg håbede at komme til at arbejde med.

En solstrålehistorie

Jeg syntes bare lige, at jeg ville fortælle jer en lille solstrålehistorie om, at endnu en af jeres dimittender har kunnet bruge bygningskonstruktøruddannelsen i udlandet.

Den brede profil var vejen til drømmejobbet

Efter endt uddannelse og en tidsbegrænset ansættelse hos Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste blev Martin ansat hos Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S som bygningskonstruktør.

Martins primære opgaver er at være projektleder på drift- og vedligeholdelsesopgaver samt ombygningsprojekter, udarbejde vedligeholdelsesbudgetter, registrere fremtidige vedligeholdelsesopgaver, håndtere forsikringssager og afholde fraflytningssyn.

- Mit job er meget afvekslende og der er sjældent to dage der er ens. Dette betyder så også, at der ofte er mange projekter og opgaver som skal håndteres sideløbende, hvilket til tider er ganske udfordrende, siger Martin.

Med en matematisk studentereksamen i lommen var Martin egentlig ved at uddanne sig til tømrer. Men han nåede ikke at gøre sin tømreruddannelse færdig, da firmaet, hvor han var i praktik, gik konkurs i forbindelse med finanskrisen.

Martin tilføjer - De år, jeg nåede at være i lære, har dog på ingen måde været spildt, da de har givet mig en god praktisk forståelse for byggeri. Derudover er det en stor fordel at kende kulturen og tonen på en byggeplads.

Firmaet hvor Martin var i lære som tømrer var et ejendomsselskab med egen entreprenørafdeling, og her blev Martin inspireret til sin kommende karrierevej.

- Med inspiration fra min læreplads så var et af mine fremtidige drømmejobs faktisk at arbejde hos et ejendomsselskab, som jeg gør i dag. Jeg havde dog også overvejet muligheden for at arbejde hos et arkitekt- eller ingeniørfirma, siger Martin.

Bred viden giver et stærkt fundament

Martin har gennem sin uddannelse været bevidst om, at han gerne ville skabe en ret bred profil som bygningskonstruktør, fordi han mener, at det er vigtigt, at man som bygningskonstruktør har forståelse for hele byggeprocessen og ved, hvordan et byggeri er sammensat.

- Min brede viden giver mig et stærkt udgangspunkt for at kommunikere med de forskellige faggrupper, både projekterende og udførende, som er involveret i et byggeri, siger Martin

Martin fortæller, at konstruktøruddannelsen har givet ham en solid forståelse for, hvordan et byggeri er "skruet" sammen og et godt indblik i den samlede byggeproces. Det er viden, han ser som vigtige elementer i sit nuværende job, da han bl.a. er ansvarlig for at sikre, at diverse vedligeholdelsesopgaver løses tilfredsstillende. I den forbindelse er det væsentligt, at han ved, hvilke faggrupper der skal bringes i spil og på hvilket tidspunkt, og at han kan gå i dialog med rådgivere og entreprenører.

En uddannelse med mange muligheder

Undervejs i sit studie brugte Martin specialeskrivningen til at komme mere i dybden med enkelte emner, som havde hans interesse.

- Der var masser af spændende emner at beskæftige sig med under uddannelsen. Jeg fik bl.a. øjnene op for digitaliseringen af byggeriet, BIM lavenergi byggeri og skrev speciale om, hvordan BIM kunne skabe værdi i forbindelse med driften af byggeri, siger Martin.

- I løbet af uddannelsen fandt jeg også ud af, at jeg sagtens kunne have set mig selv arbejde som projekterende hos et arkitekt- eller ingeniørfirma, tilføjer han. Men det endte altså med at blive et ejendomsselskab, der løb af med Martins kompetencer, og det er begge parter glade for.

Se en kort film om faget og dine karrieremuligheder


Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk