Praktikinformation

Information om praktikforholdene på pædagoguddannelsen

Praktikstederne og pædagoguddannelsen ved UCN har en fælles opgave: at samarbejde om de studerendes uddannelse i praktikken. I dette samarbejde lægger vi specielt meget vægt på de møder, hvor de studerendes mål for praktikken bliver fastlagt. Det gør vi, fordi det er her, den studerende, praktikstedet og pædagoguddannelsen er i dialog omkring den studerendes læring og læreproces i praktikken. 

Praktikstederne er altid velkomne til at kontakte praktikkoordinatoren, hvis der opstår tvivl, spørgsmål, problemer eller andre forhold man gerne vil drøfte i forbindelse med samarbejdet.

OBS: Vær opmærksom på, at praktikpladserne tildeles. Det betyder, at du som studerende ikke selv må stille med praktikplads.
Praktik i pædagoguddannelse efter ny bekendtgørelse pr. 01.08.2014
Skabeloner ny pædagoguddannelse
Praktikstedsbeskrivelse

For at sikre et godt match mellem den studerendes ønske om læring og uddannelse - og praktikstedets uddannelsesmæssige tilbud - skal praktikstedet være tydelig med, hvem de er, og hvad de kan tilbyde uddannelsesmæssigt.

Ifølge bekendtgørelsens §14 skal alle praktiksteder udarbejde en praktikstedsbeskrivelse.

Studerende skal kunne finde denne praktikstedsbeskrivelse på praktikinstitutionens hjemmeside.

Inspiration til praktikstederne

Ekspempler på specialiseringsbeskrivelse: 

Praktikforløb for pædagogstuderende på det højtspecialiserede socialområde 

Specialsektoren i Region Nordjylland og Pædagoguddannelsen på UCN har en fælles ambition om at styrke de pædagogstuderendes viden om- og kompetencer inden for det højt specialiserede socialområde. Derfor har vi i samarbejde udviklet en model for de pædagogstuderendes praktikforløb på Specialsektorens tilbud. Målet med samarbejdsmodellen er, gennem et styrket samarbejde- og tydelige rammer om praktikforløbene, at sikre de studerende det bedst mulige læringsmiljø under praktikforløbene.

Uddannelsen til pædagog veksler mellem to læringsrum – på uddannelsen og i praktik. De to læringsrum bidrager i fællesskab til udvikling af faglighed og dømmekraft hos de studerende. Praktik er ikke kun en øvebane - men også et sted for faglig refleksion, der bygger på forskningsviden, øvelse og erfaring. Med et praktikophold i Specialsektoren kommer du helt tæt på det særlige, der er kendetegnet ved at være pædagog på det højtspecialiserede socialområde.

Se mere i Samarbejdsmodel for pædagogstuderendes praktikforløb i Specialsektoren (PDF). 

Praktikvejlederkurser og praktikvejlederuddannelsen

Pædagoguddannelsen udbyder efteruddannelseskurser for praktikvejledere. Kurserne har til formål at give kursisterne indblik i de opgaver, der knytter sig til arbejdet som praktikvejleder, samt viden om og træning i vejledning, rådgivning og supervision.

Kurserne kan desuden indeholde undervisning i nyere pædagogiske teorier, organisationsanalyse m.v.

Praktikhåndbog


UCN udbyder også en praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen.

Kontakt

Linette Pedersen
Praktiksekretær

Tlf. 72 69 06 43
lpe@ucn.dk
Helle Allan
Praktiksekretær
Pædagoguddannelsen i Hjørring
Tlf. 72 69 04 57
hea@ucn.dk