Uddannelsesudvalg for lærer

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor.
Jesper Carlsen, Børn- og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune
1 medlem repræsenterende professionen
Peter Larsen, skole- og dagtilbudschef, Børne- og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune
1 medlem repræsenterende professionen
Carsten Otte, skole- og dagtilbudschef, Brønderslev Kommune
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise
Birthe Lund, lektor, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi ved AAU
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser
Per Knudsen, rektor, Brønderslev Gymnasium og HF
1 medlem indstillet af Lærernes Centralorganisation
Jan Knærkegaard, kredsnæstformand 
1 medlem indstillet af Lærernes Centralorganisation
Helle Weile Larsen, Lærerkreds Nord
1 medlem indstillet af Skolelederforeningen
Peter Hansen, skoleleder, Skørping Skole
1 medlem udpeget af og blandt medarbejderne
Bodil Christensen, læreruddannelsen Aalborg
1 medlem udpeget af og blandt medarbejderne
Bo Birk Nielsen, læreruddannelsen Hjørring
1 medlem udpeget af og blandt de studerende
Zenia Hejselbak Krogager, læreruddannelsen Aalborg
1 medlem udpeget af og blandt de studerende
Patrick Juhl Klit, læreruddannelsen Hjørring

Tilforordnede

  • Uddannelseschef for læreruddannelsen
  • Uddannelsesleder for læreruddannelsen, Helle Carstens ​
  • Uddannelsesleder for læreruddannelsen, Michael Bundgaard
  • Uddannelsesleder for læreruddannelsen, Thorkild Rams
  • Ansat i efter- og videreuddannelsesafelingen, Mathilde Nyvang Hostrup
  • Ansat i center for undervisningsmidler (CFU), Thomas Mark
  • Studiekoordinator for læreruddannelsen, Susanne Munk Nielsen (referent)

Kommissorium

Læs kommissorium for læreruddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2020

10. marts 2020

10.03.20 Dagsorden (PDF)
​10.03.20 Referat (PDF)
10.03.20 Bilag 1 (PDF)

2019

5. marts 2019

05.03.19 Dagsorden (PDF)
05.03.19 Referat (PDF)
05.03.19 Bilag 1 (PDF)
05.03.19 Bilag 2 (PDF)

21. maj 2019

21.05.19 Dagsorden (PDF)
21.05.19 Referat (PDF)
21.05.19 Bilag (PDF)

3. september 2019

03.09.19 Dagsorden (PDF)
03.09.19 Referat (PDF)

3. december 2019

03.12.19 Dagsorden (PDF)
03.12.19 Referat (PDF)

2018

13. marts 2018

13.03.18 Dagsorden (PDF)
13.03.18 Referat (PDF)
13.03.18 Bilag 1 (PDF)
13.03.18 Bilag 2 (PDF)

4. september 2018

04.09.18 Dagsorden (PDF)
04.09.18 Referat (PDF)
04.09.18 Bilag 1 (PDF)
04.09.18 Bilag 2 (PDF)

22. november 2018

22.11.18 Referat (PDF)

2017

7. MArts 2017

07.03.17 Dagsorden (PDF)
07.03.17 Referat (PDF)
07.03.17 Bilag 1 (PDF)
07.03.17 Bilag 2 (PDF)
07.03.17 Bilag 3 (PDF)

23. maj 2017

23.05.17 Dagsorden (PDF)
23.05.17 Referat (PDF)
23.05.17 Bilag (PDF)

5. september 2017

05.09.17 Dagsorden (PDF)
05.09.17 Bilag (PDF)

23. november 2017

23.11.17 Dagsorden (PDF)
23.11.17 Bilag (PDF)
23.11.17 Referat (PDF)

2016

24. maj 2016

24.05.16 Dagsorden (PDF)
24.05.16 Referat (PDF)

14. september 2016

14.09.16 Dagsorden (PDF)
14.09.16 Referat (PDF)

29. november 2016

29.11.16 Dagsorden (PDF)
29.11.16 Referat (PDF)

2015

3. marts 2015

03.03.15 Referat (PDF)
03.03.15 Dagsorden (PDF)

18. maJ 2015

18.05.15 Referat (PDF)
18.05.15 Dagsorden (PDF)

14. september 2015

14.09.15 Referat (PDF)

1. december 2015

01.12.15 Referat (PDF)