Uddannelsesudvalg for lærer

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor.
Direktør Martin Østergaard Christensen, Skoleforvaltningen Aalborg Kommune
1 medlem repræsenterende professionen
Skole- og dagtilbudschef Peter Larsen, Hjørring Kommune
1 medlem repræsenterende professionen
Skolechef Stefan Møller Christiansen, Mariagerfjord Kommune
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise
Lektor Birthe Lund, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi ved AAU
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser
Rektor Per Knudsen, Brønderslev Gymnasium og HF
1 medlem indstillet af Lærernes Centralorganisation
Kredsnæstformand Jan Knærkegaard
1 medlem indstillet af Lærernes Centralorganisation
Helle Weile Larsen, Lærerkreds Nord
1 medlem indstillet af Skolelederforeningen
Skoleleder Peter Hansen, Skørping Skole
1 medlem udpeget af og blandt medarbejderne
Bodil Christensen, læreruddannelsen Aalborg
1 medlem udpeget af og blandt medarbejderne
Bo Birk Nielsen, læreruddannelsen Hjørring
1 medlem udpeget af og blandt de studerende
Louise Madsgaard, læreruddannelsen Aalborg
1 medlem udpeget af og blandt de studerende
Michael Nielsen, læreruddannelsen Hjørring

Tilforordnede

  • Uddannelseschef for læreruddannelsen, Jesper Vinther
  • Studieleder for læreruddannelsen, Helle Larsen
  • Studieleder for læreruddannelsen, Michael Bundgaard
  • Studieleder for læreruddannelsen, Thorkild Rams
  • Ansat i efter- og videreuddannelsesafelingen, Janne Holt
  • Ansat i center for undervisningsmidler (CFU), Thomas Mark
  • Studiekoordinator for læreruddannelsen, Charlotte Høygaard Hansen (referent)

Kommissorium

Læs kommissorium for læreruddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger