Adgangskrav og optagelse

Læs om reglerne for optagelse på pædagoguddannelsen i Hjørring, Thisted og Aalborg.

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 5,7 (Aalborg), 5,2 (Hjørring) og alle optaget (Thisted) i 2020
Studiepladser: 309 (Aalborg), 119 (Hjørring) og 64 (Thisted) i 2020
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til pædagog.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer.

Pædagoguddannelsen i Hjørring: 53330
Pædagoguddannelsen i Aalborg: 53300
Pædagoguddannelsen i Thisted: 53340

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016) med dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) / pædagogisk grunduddannelse (PGU) med fagene dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C og et valgfrit fag på C-niveau

Du kan også søge kvote 2, hvis du har:

 • En godkendt udenlandsk eksamen
 • En gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1
 • En godkendt forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Studierelevant arbejde (fx pædagogmedhjælper), faglært arbejde og ufaglært arbejde - i prioriteret rækkefølge
  Erhvervserfaring tæller måned for måned (minimum 28 timer ugentligt beregnes som fuldtid – minimum 15 t/u beregnes som deltid), herunder kan værnepligt og barselsorlov vurderes på linje med faglært erhvervserfaring, dog maks. for 6 mdr. Samlet kan der maksimalt vurderes for 1 års fuldtids- /2 års deltidsarbejde. Arbejde kan dokumenteres ved udtalelser, kontrakter mv. Har du haft vikararbejde/variabelt timetal, skal timerne dokumenteres og attesteres. Du kan selv udarbejde en oversigt eller udfylde en arbejdsgivererklæring (docx).
 • Studie eller arbejde i udlandet
  Minimum 3 måneder - maksimum 6 måneder tæller - der lægges særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under udlandsophold
 • Højskoleophold eller relevante kurser
  Minimum 3 måneder - maksimum 6 måneder tæller– der lægges særlig vægt på studierelevante fag og længerevarende kurser ud over adgangsgivende eksamen
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde
  Individuel vurdering i forhold til varighed og indhold
 • Yderligere skolekundskaber (fx hf-fag)
 • Gennemførte dele af videregående uddannelse
 • Din personlige begrundelse for at vælge pædagoguddannelsen

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 1. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer.

Pædagoguddannelsen i Hjørring: 53330
Pædagoguddannelsen i Aalborg: 53300
Pædagoguddannelsen i Thisted: 53340

Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Dorthe Grønkjær
Studievejleder
Hjørring
Tlf.: 72 69 62 13
drg@ucn.dk
Susanne Tølbøl
Studievejleder
Aalborg/Thisted
Tlf.: 72 69 42 15
stb@ucn.dk