Moduler som udbydes i Aalborg

Billedkunst

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Biologi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Dansk 1.-6. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Dansk 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Engelsk 1.-6. klassetrin, Engelsk 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Erhvervspædagogisk profil
Fransk

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Fysik/kemi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Geografi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler.

Historie

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- "Historiske perioder, tekster og tanker" og/eller 
- "Religion og samfund i tid og rum"

Håndværk og design

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Idræt 1.-6. klassetrin, Idræt 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

International profil

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 6 moduler i tilknytning til et fremmedsprog

Kristendomskundskab/religion

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Lærernes grundfaglighed - Almen dannelse

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af 2 moduler

Lærernes grundfaglighed - Pædagogik og lærerfaglighed

Læreruddannelsen: Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af de 5 obligatoriske moduler. Efter prøven kan der læses yderligere moduler.

Meritlæreruddannelsen: Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af MODUL 1 og MODUL 2 samt modulet "Undervisning af tosprogede elever". Vi anbefaler at du også læser modulet "Specialpædagogik". Alternativt kan du læse modulet ”Special- og andetsprogspædagogik” på fjernundervisning.

Madkundskab

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Matematik 1.-6. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Matematik 4.-10. klassetrin

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 5 moduler hvoraf et af dem skal være et specialiseringsmodul

Musik

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Musikprofil

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 6 moduler.

Natur/teknologi

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Praktik
Samfundsfag

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Tysk

Indstilling til prøve kan ske efter gennemførelse af mindst 4 moduler, tre basismoduler og et specialiseringsmodul.

Flerfaglige moduler – Studieordning 2020